Naskool Vraagbank

Waar is die Naskoolterrein?


Kleuternaskool:
Die naskool funksioneer op die Pre-Primêr terrein. U kleuter bly dus in ‘n bekende, veilige omgewing. Indien u kleuter buitemuurse aktiwiteite het, word hy/sy persoonlik by sy naskooljuffrou deur die betrokke dosent afgehaal en terug besorg. Ons het twee naskooljuffrouens per graad, vier algemene assistente en ‘n voltydse bestuurder by die kleuternaskool. Hekke bly deurentyd toe en kan slegs met ‘n kode oopgemaak word. Ouers moet hul kleuter persoonlik by die naskooljuffrou wat op hekdiens is, uitteken.
Graad 1-Naskool:
Die naskool funksioneer vanaf die Mimosaterrein, dieselfde terrein wat hul soggens op speel. Indien u kind buitemuurse aktiwiteite moet bywoon, word hy/sy persoonlik vir die eerste kwartaal, deur die betrokke dosente afgehaal en terugbesorg. Daar is tans drie graad 1 naskool huiswerkklasse met ongeveer 20 kinders per klas. Hekke bly deurentyd toe en kan slegs met ‘n kode oopgemaak word. Ouers moet hul kinders persoonlik by die naskooljuffrou wat op hekdiens is, uitteken.
Kry my kind gebalanseerde etes en hoe maak ek seker hy/sy eet by die Naskool?


Gebalanseerde etes word daagliks op die verskillende terreine bedien. Kinders eet in graadverband en word deur hul onderwys-assistent vergesel. Middagete word tussen 12:30 en 13:30 bedien en ‘n laatmiddag versnapering wat uit ‘n vrug, broodjie en vrugtesap bestaan, word om 15:00 – 15:30 bedien.
Hoe werk die kommunikasie by die Naskool?


U sal ‘n skakel ontvang om in graadverband by ‘n Whatsappgroep aan te sluit. Alle kommunikasie word aan ouers deurgegee op hierdie groepe. U is ook welkom om die Naskooljuffrou persoonlik te kontak. Belangrike nuus word ook in die Mini-Beeld of Lynnies Beeld geplaas.
Word daar ‘n formele program gevolg by die Naskool?


Kleuternaskool:
Dit is vir ons belangrik dat kleuters in die middae kan ontspan en speel, soos wat hy/sy tuis sou doen. Ons stel dus speelstasies by verskillende toesigpunte op. Kleuters kan vrylik rondbeweeg tussen die stasies wat kreatiewe aktiwiteite asook klein- en grootmotoriese aktiwiteite insluit. Ons personeel bied ook groepsaktiwiteite aan wat musiek, dans en ligaamsoefening in sluit.
Graad 1-Naskool:
Huiswerk word onder toesig voltooi vanaf 14:00 – 15:00, daarna is alle personeel op terreindiens. Daar is ‘n laathuiswerkklas beskikbaar vir leerders met buitemuurse aktiwiteite.
Naskoolpersoneel sal alles in hul vermoë doen om elke dag al die huiswerk by die naskool te voltooi. Huiswerk word gekontrolleer, maar nie intensief gemerk nie. Ouerbetrokkenheid is absoluut noodsaaklik, daarom vra ons dat u gereeld u kinders se boeke nagaan.
Slaap kleuters by die Naskool?


Die Graad RRR-kleuters neem elke dag ‘n middagslapie in hul eie klas. Hulle slaap tot 14:30, waarna hulle met sonroom gesmeer en hul tasse gepak word. Hulle sluit om 15:00 by die res van die kleuters op die speelterrein aan.
Die Graad RR en R-kleuters slaap nie, maar kontak ons asb persoonlik indien u ‘n reëling wil tref.
Wat is die Naskooltye?


Aloewel kleuters reeds vanaf 12:30 begin eet, is die amptelike naskoolure vanaf 13:30 tot 17:30.
Vir graad 1-maats begin die naskool amptelik om 13:00 – 17:30.
Wat is die kostes per maand?


Die naskool beloop huidiglik R1352.00 per maand per kind. Dit sluit ‘n geballanseerde middagete en versnapering om 15:30 in. Naskoolfooie word op die skoolrekening gehef. Naskoolfooie vir 2022 sal na die Algemene Ouervergadering deurgegee word.
Is die Naskool oop tydens skoolvakansies?


Laerskool Lynnwood se naskool is alom bekend vir ons opwindende vakansieprogramme. Ons bied 3 vakansieprogramme per jaar aan en funksioneer van ‘n Maandag tot ‘n Vrydag vanaf 7:15 tot 17:30. Die vakansieprogramme word op dieselfde terrein aangebied. Inskrywingsvorms en inligting rakende die programme word vroegtydig aan ouers gestuur. Vakansieprogramme vir ingeskewe naskoolleerders is gratis. Die kostes per dag vir ‘n dagbesoeker beloop R110.00. Daar word daagliks ontbyt, middagete en ‘n ligte versnapering bedien.
Ekstra uitgawes sal voor die program deurgegee word.
Een-dag diens


In noodgevalle is ons net ‘n telefoonoproep ver! Dagbesoekers is welkom. Skakel dus vroegtydig om reëlings te tref. Kostes beloop tans R100 per dag per kind en sluit middagete en versnaperings in.

9.png
7.png
Laerskool Lynnwood WIT.png