Graad 1 Vraagbank

Wat kan ek as ouer doen om die aanpassing vir my kind in sy/haar nuwe leeromgewing makliker te maak?


Wees asseblief betyds vir skool. Die kinders wat laat kom word in ‘n groot verleentheid gestel. Die klas word ontwrig wanneer ‘n kind instap en daar is alreeds begin met die dagprogram.
Wat is my plig as ouer rakende my kind se werkboeke en leermateriaal?


Die leerders ontvang hul boeke gedurende die eerste week. Ons rig ‘n versoek dat ouers die boeke asseblief met plastiek of decifix oortrek. Daar sal reeds voorblaaie opgeplak wees. Die plastiek omhulsels, wat in die pakket is, moet stewig aan die boek met kleeflint vasgeplak word. Die graad 1 personeel sal ‘n datum deurgee waarop alle werkboeke weer by die skool terug moet wees.
Is die skoolure vir die graad 1 leerders anders as vir res van die skool?


Die skoolbegin om 07:25. Die graad 1 leerders sal vanaf 12 Januarie tot 21 Januarie om 12:00 verdaag en daarna verdaag hul om 13:00.
Op Vrydae verdaag die hele skool om 13:00.
Hoe word daar met die ouers gekommunikeer?


Kommunikasie kanale: “WhatsApp”-groepe is slegs vir kommunikasie deur die onderwyseres of graadverteenwoordiger. Verdere inligting rakende die groepe sal aan u gegee word. Maak asseblief seker dat u die d6 – toepassing afgelaai het om alle kommunikasie vanaf die skool te ontvang. Indien u probleme ondervind, raadpleeg asseblief vir Sharise Janse van Rensburg (epos: Sharise.JvRensburg@lynnwoodlaer.co.za) tydens kantoorure. Leerders het wel ‘n plastiese koevert wat vir alternatiewe briewe gebruik word. Dit bly in u kind se tas.
Wat is belangrik om te weet rakende my kind se huiswerk?


Daar sal elke Maandag ‘n huiswerkbladsy uitgegee word. Die huiswerk sal ook elke Vrydag op MS Teams gelaai word. Leerders moet asseblief nie huiswerk vooruit doen nie. Huiswerk word hoofsaaklik op die huiswerkbladsy gedoen. Soms word daar huiswerk gegee wat in die huiswerkboek gedoen moet word. Leerders doen asseblief getrou huiswerk en naskoolleerders se huiswerk moet weer tuis deur ouers gekontroleer word. Die huiswerk word nie intensief nagesien nie, maar word wel op Maandae gekontroleer.
Daar sal nie in die eerste week huiswerk gegee word nie.
Is daar ‘n wagklas in die middae?


Daar is elke middag ‘n wagklas. Leerders bly in hul eie klasse. Wagklastye is van 13:00 - 13:30. Herinner u kind asseblief elke oggend daaraan of hy of sy wagklas gaan wees al dan nie. Hulle raak baie bekommerd en angstig as hulle nie weet wanneer hulle afgehaal gaan word nie.
Wat kan ek in my kind se kosblik pak?


Pak asseblief gesonde kos soos ‘n broodjie, neute, biltong en droë vrugte in die kosblikke . Geen lekkernye nie. Geen gaskoeldrank in glasbottels nie. Indien in ‘n bottel, plaas dit asseblief in ‘n plastiese sakkie, want sommige bottels lek.
Is daar tydens pouse genoeg tyd vir my kind om te eet?


Die graad een personeel gee geleentheid vir die leerders om voor eerste pouse hul kos uit te haal en te geniet. Dus het die leerders genoeg speeltyd.
Tydens tweede pouse kan elke leerder spontaan sy of haar kosblik uithaal en die res van hul kossies nuttig.
Hoe werk die reëling rondom snoepie?


Elke klas het ‘n snoepiedag:
Maandag : Dolfyne
Dinsdag : Seesterre Woensdag : Leeutjie en Kitty Donderdag : Apies Vrydag : Goggas Dis nie nodig om meer as R15.00 vir u kind te gee nie.
Verjaarsdae:


Wanneer u kind verjaar kan hy of sy met gewone klere skool toe kom. Ons hou lekker partytjie voor tweede pouse. Daar is snoepie pakkies wat u met Nicki Grant-Curtayne kan reël . (Kontaknommer: 076 840 5725).
Sportaktiwiteite:


‘n Vergunning word aan die leerders gemaak om hul sportklere vir hetsy krieket, rugby, netbal of hokkie tydens tweede pouse aan te trek. Let wel hierdie reëling geld slegs vir interne skool sportsoorte. Leerders word deur die verskeie sportafrigters by hul voogklasse afgehaal.

9.png
7.png
Laerskool Lynnwood WIT.png