Pre-Primêr Vraagbank

Hoe laat kan ek my kleuter op- en aflaai?


U kan u kleuter tussen 7:00 en 8:00 soggens aflaai. Die gr. RRR-kleuters kan vanaf 12:00, die gr. RR-kleuters vanaf 12:30 en die gr. R-kleuters vanaf 13:00 afgehaal word. Daar is tot en met 13:30 toesig. Die naskool funksioneer daagliks vanaf 13:30 tot en met 17:30.
Pak ek self ‘n kosblik in?


Kleuters moet asseblief ‘n gabalanseerde ontbyt tuis nuttig. Pak asseblief daagliks ‘n gesonde kospakkie vir u kleuter in soos ‘n broodjie, neute, biltong of droë vrugte. Alle kleuters geniet hul kospakkies tussen 10:00 en 10:30.
Hoeveel kleuters is daar per klas?


Daar is 4 gr. RRR-klasse. In die gr. RRR-klasse is daar ‘n maksimum van 24 kleuters per klas. Elke klas het ‘n opgeleide onderwyser, ‘n onderwysassistent en ‘n permanente algemene assistent.
Die 4 gr. RR-klasse het tussen 24 en 26 kleuters per klas, met ‘n opgeleide onderwyser, ‘n onderwysassistent en ‘n algemene assistent wat daagliks op ‘n rotasiebasis die klas skoonmaak.
Die 5 gr. R-klasse het tussen 25 en 28 kleuters per klas, met ‘n opgeleide onderwyser, ‘n onderwysassistent en ‘n algemene assistent wat daagliks op ‘n rotasiebasis die klas skoonmaak.
Word daar ‘n spesifieke kurrikulum gevolg?


Die gr. RRR en gr. RR-kleuters volg die SAOU (SUID-AFRIKAANSE ONDERWYS UNIE) se kurrikulum as die minimum vereiste, gebasseer op die kleuters se ontwikkelingsvlakke. Die gr R-kleuters volg die voorgeskrewe departementele kurrikulum as ‘n minimum vereiste. (Die KABV-kurrikulum)
Wat is die koste per maand?


Die huidige skoolfonds vir halfdag beloop R 2535.00 per kleuter per maand. Finale kostes sal na die Algemene Ouervergadering deurgegee word.
Is my kleuter veilig?


U kleuter se veiligheid is ons prioriteit. Die skool se hekke word tussen 8:00 en 12:00 gesluit. Daar is toegangsbeheer en permanente toesig by die hekke tydens die op-en aflaai van kleuters. Daar word van ‘n uittekenstel gebruik gemaak.
Is daar buitemuurse aktiwiteite?


Daar word ‘n verskeidenheid van buitemuurse aktiwiteite aangebied. Die buitemuurse aktiwiteite word tydens skoolure op die skoolterrein aangebied. Dit meng nie in met akademiese tyd nie. Demonstrasielesse word aan die begin van die skooljaar aangebied.
Hoe werk die badkamerroetine?


Daar word daagliks ‘n vasgestelde badkamerroetine gevolg. U kleuter word deur die onderwysassistent na die badkamer vergesel. Hulp word aan die kleuters, wat dit sou benodig, verleen. Kleuters moet wel nie meer doeke dra nie.
Hoe lank speel die kleuters buite?


Die gr. RRR-kleuters speel vanaf 09:30 - 10:45 buite, die gr. RR- en R-kleuters vanaf 11:30 - 12:00. Elke graad speel op 'n apparte terrein. Daar is te alle tye voldoende toesig.

8.png
PP Logo_Spot.png
9.png